Scherptediepte uitgelegd

fotocursus groningen fotografieindeklas.nl edwinvandegraaf

Het diafragma is de opening die het licht doorlaat.
(te vergelijken met de iris in uw oog, deze past zich ook aan aan de hoeveelheid omgevingslicht)

Bij veel camera’s kan je deze opening aanpassen waardoor je de hoeveelheid invallend licht kan instellen. Het diafragmagetal geeft de grote van de opening aan. Het lastige is hierbij dat hoe kleiner het getal, hoe groter de opening. Diafragma wordt aangegeven met een F-getal.

De volledige reeks van diafragma stops is:

1.0         1.4         2.0         2.8         4         5.6         8         11         16         22         32

Maximale opening                                                                                  Kleinste opening

Een stop verschuiven betekent twee keer zoveel (of weinig) licht.

Het diafragma bepaalt naast de hoeveelheid licht wat doorgelaten wordt ook de verhouding tussen scherpte en onscherpte en dit noemen we scherptediepte (in het Engels Dept of Field = DoF).
Heel kort gezegd komt het er op neer dat wanneer het diafragma op groot staat (klein f-getal) dat dan de scherpte diepte het kleinst is.


Hier is het scherptegebied kleiner dan 1 Lego-poppetje

diafragma uitgelegd edwinvandegraaf fotocursus groningen

Hier is het scherptegebied kleiner ongeveer 2 Lego-poppetjes

fotocursus basiskennis groningen fotografie edwinvandegraaf

Hier is het scherptegebied over de hele foto van voor naar achteren.

fotocursus basiskennis groningen fotografie edwinvandegraaf

Meer weten? Neem contact op voor een basiscursus of privéles.

Hieronder staat een filmpje met uitleg van Zoom, een fotoblad waarin ik ook al eens een publicatie heb gehad, zie mijn blog voor het artikel.